[Mimedefang] MIMEDefang 2.79 is released

Thomas Kristensen TK at multimed.dk
Tue Sep 27 08:11:24 EDT 2016


Thanks :)

Med venlig hilsen
Thomas Kristensen

Storhaven 12 - 7100 Vejle
Tlf: 75 72 54 99 - Fax: 75 72 65 33
E-mail: tk at multimed.dk


-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: MIMEDefang [mailto:mimedefang-bounces at lists.roaringpenguin.com] På vegne af Marcus Schopen
Sendt: 27. september 2016 13:59
Til: mimedefang at lists.roaringpenguin.com
Emne: Re: [Mimedefang] MIMEDefang 2.79 is released

Hi Thomas,

Am Montag, den 26.09.2016, 17:32 +0000 schrieb Thomas Kristensen:
> Hey
>
> Any ETA on the ubuntu apt release? Or isnt it you that are releasing to those repos?

I built an upstream release for Ubuntu. You can download binary and source package here:

  https://binux.de/debian/trusty/mimedefang/

Ciao
Marcus

_______________________________________________
NOTE: If there is a disclaimer or other legal boilerplate in the above message, it is NULL AND VOID.  You may ignore it.

Visit http://www.mimedefang.org and http://www.roaringpenguin.com MIMEDefang mailing list MIMEDefang at lists.roaringpenguin.com
http://lists.roaringpenguin.com/mailman/listinfo/mimedefang


Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
More information about the MIMEDefang mailing list