[Mimedefang] $QueueId not allways defined

Thomas Kristensen TK at multimed.dk
Mon Sep 26 01:59:59 EDT 2016


How do i apply the patch? I need to apply it to the source and then compile a my self, right?Med venlig hilsen
Thomas Kristensen

Storhaven 12 - 7100 Vejle
Tlf: 75 72 54 99 - Fax: 75 72 65 33
E-mail: tk at multimed.dk


-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: MIMEDefang [mailto:mimedefang-bounces at lists.roaringpenguin.com] På vegne af Dianne Skoll
Sendt: 25. september 2016 20:51
Til: mimedefang at lists.roaringpenguin.com
Emne: Re: [Mimedefang] $QueueId not allways defined

On Sat, 24 Sep 2016 17:20:16 +0000
Thomas Kristensen <TK at multimed.dk> wrote:

> But it still doesnt work. I still got the NOQUEUE in filter_begin.

Right, you need to apply the patch.

Regards,

Dianne.
_______________________________________________
NOTE: If there is a disclaimer or other legal boilerplate in the above message, it is NULL AND VOID.  You may ignore it.

Visit http://www.mimedefang.org and http://www.roaringpenguin.com MIMEDefang mailing list MIMEDefang at lists.roaringpenguin.com
http://lists.roaringpenguin.com/mailman/listinfo/mimedefang


Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
More information about the MIMEDefang mailing list