[Mimedefang] $QueueId not allways defined

Thomas Kristensen TK at multimed.dk
Sat Sep 24 13:20:16 EDT 2016


Thanks for that. I have updated my postfix configuration with the setting.

I use only filter_begin, so i should be good with the mimedefang version i got, however i cant seem to find a version number on mimedefang.

But it still doesnt work. I still got the NOQUEUE in filter_begin.

Med venlig hilsen
Thomas Kristensen

Storhaven 12 - 7100 Vejle
Tlf: 75 72 54 99 - Fax: 75 72 65 33
E-mail: tk at multimed.dk

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: MIMEDefang [mailto:mimedefang-bounces at lists.roaringpenguin.com] På vegne af Dianne Skoll
Sendt: 24. september 2016 16:42
Til: mimedefang at lists.roaringpenguin.com
Emne: Re: [Mimedefang] $QueueId not allways defined

On Fri, 23 Sep 2016 22:49:39 -0400
"Bill Cole" <mdlist-20140424 at billmail.scconsult.com> wrote:

> So if you're not running MD 2.78 plus the patch available at
> http://lists.roaringpenguin.com/pipermail/mimedefang/2015-April/037618
> .html

Ooh... I really should release 2.79.  I have a few patches in the queue.
Maybe next week...

Regards,

Dianne.
_______________________________________________
NOTE: If there is a disclaimer or other legal boilerplate in the above message, it is NULL AND VOID.  You may ignore it.

Visit http://www.mimedefang.org and http://www.roaringpenguin.com MIMEDefang mailing list MIMEDefang at lists.roaringpenguin.com
http://lists.roaringpenguin.com/mailman/listinfo/mimedefang


Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.
More information about the MIMEDefang mailing list