[Mimedefang] Is it working ??

bversteeg at Borsele.nl bversteeg at Borsele.nl
Wed Sep 12 02:29:31 EDT 2012


centos 6.3
mimedefang 2.73
spamassassin 3.3.2
 
Spam is getting through and seeing this message in the log file
 
Milter delete (noop): header: X-Spam-Score
Milter add: header: X-Scanned-By: MIMEDefang 2.73
 
What does this mean ???
 

Op www.borseleheefthet.nl laten wij u zien dat Borsele een mooie 
gemeente is om te wonen en te werken. Voor algemene informatie 
over de gemeente verwijzen we naar onze website www.borsele.nl 

**************************************************************************
Voorbehoud Gemeente Borsele:

Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend,

tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht wordt ontvangen door
iemand anders, wordt deze verzocht het te retourneren aan de afzender.


Officiële e-mail moet worden gericht aan info at borsele.nl
**************************************************************************More information about the MIMEDefang mailing list